Posts

Showing posts from April, 2018

Meghna Raj വടയും സാധനവും കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ്. എന്താ സാധനം

Image

ചരക്കിന്റെ സാരി മാറൽ കണ്ടാൽ ആരും കൊതിക്കും. എന്താ മൊതല് കൺട്രോൾ പോകും.Ho...

Image

കുഴിഞ്ഞ വടയും തള്ളിയ സാധനവും കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ്.കൺട്രോൾ പോ...

Image

Amala paul ഞെട്ടും സാധനവും കാണിച്ചു എന്തൊരു കൊതിപ്പിക്കലാണ് കൺട്രോൾ പോകു...

Image

കുനിഞ്ഞു കിടന്നു കാണിച്ചു എന്തൊരു സുഖിപ്പിക്കലാണ് കൺട്രോൾ പോകും എന്താ മൊ...

Image